Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

©fotoNA

O meni

Neven Andrilovi�

Ro�en u Zagrebu 1963. godine, fotografijom se bavi od srednjo�kolskih dana. Godinama je razvijao crno-bijele fotografije u tamnoj komori. Kao fotoreporter, novinar i urednik sura�ivao je osamdesetih godina u "Poletu" i "Studentskom listu", a kasnije u "Ve�ernjem listu", "Privrednom vjesniku", "Slobodnoj Dalmaciji" i drugim novinama i �asopisima. Sudjelovao na dvadesetak skupnih izlo�bi fotografije. Nakon toga karijera kre�e putem odnosa s javno��u i korporativnih komunikacija u velikim sustavima, a fotografija (po)ostaje hobi i strast. Posebni fotografski interesi su mu planine i makrofotografija.
Neven on facebook

View Neven Andrilovic's profile on LinkedIn